syyskuu 2021

ma ti ke to pe la su
1
 • Masurawo, SOR-harjoitus
 • BV iaido ja SOR harjoitus
2
 • Harjoitus, Go do ken kai
3
4
 • Masurawo, vapaat harjoitukset
5
 • Masurawo, vapaat harjoitukset
 • Masurawo, SOR-harjoitus
6
 • BV bokken harjoitus
7
 • Harjoitus, Go do ken kai
8
 • Masurawo, SOR-harjoitus
9
 • Harjoitus, Go do ken kai
10
11
 • Masurawo, vapaat harjoitukset
12
 • BV iaido ja SOR harjoitus
 • Masurawo, vapaat harjoitukset
 • Masurawo, SOR-harjoitus
13
14
 • Harjoitus, Go do ken kai
15
 • Masurawo, SOR-harjoitus
16
 • Harjoitus, Go do ken kai
17
18
 • Masurawo, vapaat harjoitukset
19
 • BV iaido ja SOR harjoitus
 • Masurawo, vapaat harjoitukset
 • Masurawo, SOR-harjoitus
20
 • BV bokken harjoitus
21
 • Harjoitus, Go do ken kai
22
 • Masurawo, SOR-harjoitus
23
 • Harjoitus, Go do ken kai
24
25
 • Masurawo, vapaat harjoitukset
26
 • BV iaido ja SOR harjoitus
 • Masurawo, vapaat harjoitukset
 • Masurawo, SOR-harjoitus
27
28
 • Harjoitus, Go do ken kai
29
 • Masurawo, SOR-harjoitus
30
 • Harjoitus, Go do ken kai